torstai 30. kesäkuuta 2016

11:11 AVAINPÄIVÄAKTIVOINTI

11:11 ei ole lähelläkään, mutta kkävipä mielessä, että haluan jakaa tämän aktivointi-kanavoinnin tännekin. Kuunneltavassa muodossa se löytyy täältä.

Maria Magdaleenaa kanavoinut Michelle Eloff (thelightweaver.org)
11.11.2010 Johannesburg, Etelä-Afrikka
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
 
Olen Maria Magdaleena ja tervehdin teitä. Toivotan teidät tervetulleeksi totuuden, rakkauden ja valon jumalaiseen läsnäoloon. Tervetuloa, kalliit ystävät.
 
Tämä on suuren juhlan aikaa, erityisesti tämän avainpäiväaktivoinnin aika, sillä se avaa itsemestaruusportaalit uudelle tasolle. Tämä taso ilmentää energiajärjestelmiä ja valonsäteitä, jotka kommunikoivat pyhää kieltä kehonne chakroille. Tämä kieli harmonisoi kehonne chakrat Galaktisen keskuksen syvemmän sisäisen ydinresonanssin kanssa, mikä paljastaa teille uuden ulottuvuuden henkilökohtaisesta polustanne vapauteen ja tarjoaa teille tilaisuuden yhdistyä syvempään viisauteen, ymmärrykseen ja itsensä tiedostamiseen.
 
Ihmiskunnalle on tapahtunut paljon viime aikoina. Tämä purkaa harhajärjestelmiä ja paljastaa teille kaikille, miten rahamatriisin purkaminen on ollut ja on edelleen erittäin tärkeää. Tämä on osa heräämismatkaa moniin harhaulottuvuuksiin, mitkä hallitsevat maailmaanne. Mitä enemmän heräätte elämän totuuksille, sitä enemmän vapautta koette. Tämä laajentuu muuhun ihmiskuntaan ja antaa lisää tilaisuuksia todella ymmärtää, mitä merkitsee murtautua vapaaksi ja lähteä uudelle matkalle.
 
Tämä vapausmatka kutsuu jokaista teitä ymmärtämään elämän pyhää dynamiikkaa ja näin itsen pyhää dynamiikka. Nämä dynamiikat eivät ole monimutkaisia. Ne ovat itse asiassa hyvin yksinkertaisia. Kuitenkin fyysisen maailmanne lait ovat mutkistaneet koko järjestelmän. Siksi ymmärrätte paremmin, mitä olemme sanoneet menneisyydessä, kun olemme kertoneet teille alemman egon mutkistavan ja sielun yksinkertaistavan. Silloin kun asioista tulee liian mutkikkaita, vääristyneet ja tuhoisat energiat vaikuttavat prosessiin. Mitä yksinkertaisempi energia tai lähestymistapa on, sitä suurempaan selkeyteen pystytte yhdistymään. On kuitenkin pidettävä mielessä, että purkamisprosessi ja ihmiskunnan vapauttaminen harhan rajoituksista tuo itsessään haasteita. Tämä ei ole sinänsä ongelma, se on osa vapaaksi murtautumisen prosessia.
 
Tuo suurta iloa sydämeemme nähdä, miten moni teistä on ottanut totuutensa manttelin, totuutensa miekan ja valinnut astuvansa aitouden polulle ja seisovansa valon sotureina ja soturittarina, syleillen totuutenne valoa ja ulottaen tuon jumalaisen valonne liekit maailmaan yhdistymällä siihen sisällänne. Tämä on mahdollistanut monien uusien valoprojektien toteutumisen. Näin olemme hyvin innostuneita avaamaan nämä portaalit, nämä tilaisuusportit jokaiselle teistä. Näitä voidaan myös pitää vihkimyksinä. On ymmärrettävä, että vihkimys on valinta muuttua, sitten ottaa seuraava tärkeä askel - todella ryhtyä toimeen muutoksen toteuttamiseksi - sitten käyttää hallitsemianne työkaluja elämässänne toimeen ryhtymiseksi ja sen varmistamiseksi, että muutos otetaan käyttöön, ja opitaan ja kasvetaan samassa prosessissa. 
 
Vihkimys on jonkin uuden aloittamista, erilaisten energioiden, uusien suunnitelmien aloittamista. Siksi kun teidät vihitään johonkin uuteen, yksinkertaisesti aloitatte uuden matkan. Tämä uusi matka ilmentää voimakkaita taajuuksia, joita kehonne on valmis vastaanottamaan ja toivottamaan tervetulleeksi. Nämä vihkimykset viitoittavat teille tietä päästäksenne lähemmäs itsemestaruustavoitteen saavuttamista. Jokainen vihkimys on osa koko tehtävää, mikä on ylösnousemus, toisin sanoen paluu ns. kotiin ja tuleminen yhdeksi Isä/Äiti Jumalan kanssa.
 
Ylösnousemus ei ole mikään kaukainen määränpää - jokainen parantuminen jonka koette, jokainen haaste jonka voitatte ja jokainen itsen puoli jonka mestariksi tulette, on itsessään miniylösnousemus. Nyt kosmoksen komppania ulottaa sydämensä jokaiseen teihin muistuttaen teille, että teidän on tullut aika astua eteenpäin ja tunnistaa, että teidän on tullut aika tavata paljon kehittyneempi ja laajempi versio itsestänne. Tämä tukee teitä harmonisoitumisessa niiden pirstoutuneiden aspektienne kanssa, jotka ovat eksyneet ulkoiseen maailmaan tai hämärän rajamaille sen trauman, tuskan, kärsimyksen ja järkytyksen tuloksena, mitä olette kokeneet sen maailman käsissä, joka on tarjoillut heikentäviä kontrollointijärjestelmiä.
 
Nyt teidän kaikkien on aika pysähtyä, kiinnittää huomiota ja tunnistaa, että te olette syntyneet vaikuttamaan asioihin. Olemme sanoneet aiemmin, että te olette valonkantajia, valontuojia, olette uudisraivaajia, ns. valittuja. Tällä tarkoitamme, että olette sieluja, jotka inkarnoituivat kera tarkoituksen, kohtalon, suunnitelman ja kaikki tämä liittyy tärkeän roolin esittämiseen ihmiskunnan vapauttamisessa.
 
Kristus-tietoisuus ei ole yksittäinen olento, se on kokoelma voimakkaita ja voimaantuneita sieluja, jotka ovat harmoniassa Kristus-tietoisuuden kanssa. Kristus-energia on korkeamman älykkyyden ja korkeamman viisauden kollektiivi, mikä ulottaa energiansa sieluihin, jotka jatkuvasti valitsevat itsensä tiedostamisen, itsensä voimaannuttamisen ja vapauden - vapauden elää uuden elämän lupaus, vapauden olla aito ja nousta kohtaamaan ne auktoriteetit, jotka ovat riistäneet teiltä vapautenne monilla tasoilla ja tavoilla.
 
Monta vuotta olemme puhuneet, miten fyysinen maailmanne muuttuu ja että talous-, koulutus- ja terveydenhoitojärjestelmänne sekä monet muut järjestelmät fyysisessä maailmassanne muuttuvat. Kaikkea tätä tapahtuu tällä hetkellä. Siksi kuulette sanani hyvin tärkeästä syystä - korkeampi itsenne on tuonut teidät tähän ajan hetkeen muistuttaakseen teitä valitsemastanne matkasta ja vakuuttaakseen, että olette oikealla polulla.
 
Lähteen jumalainen olemus virtaa lävitsenne ja olette Jumalien ja Jumalattarien jumalainen viestintuoja, joka johtaa tietä toisten seurattavaksi. Teidän velvollisuutenne on luoda uusi elämä itsellenne vapauttamalla itsenne. Tämä vuorostaan luo polun toisten seurattavaksi, kuten olen sanonut. Olette niitä, jotka johtavat esimerkillä.
 
Monet uskovat, että suuria maanmuutoksia tapahtuu joulukuussa 2012. Tämä ei ole totta. Nämä muutokset joista puhutaan, tapahtuvat vuonna 2020. Energiat muuttuvat 19.12.2020 ja tällöin Vesimiehen aika todella alkaa. Kosmoksenne kaksi suurta henkeä - Saturnus ja Jupiter - ovat kumpikin Vesimiehen 0-asteessa, mikä on merkki Vesimiehen ajan todellisesta syntymästä. Tämä ei tahdo sanoa, että teillä on nyt aikaa olla omahyväinen, lykätä tai viivyttää voimaantumismatkaanne - itse asiassa täysin päinvastoin. Joulukuussa 2012 tapahtuu muutos tietoisuudessa, energiassa, mikä vaikuttaa ihmiskuntaan. Se on tärkeän syklin loppu.
 
Valoprojektimme on annettu meille Isä/Äiti Jumalan luomisvoiman kautta. Meidät on nimitetty tähän rooliin varmistamaan, että sellaiset kuin te kohtaavat kohtalonsa meidän laajentaessa nämä energiat teihin. Monen tason muutokset johtavat vuoteen 2020, erityisesti maailmantaloutenne romahtamisessa, eikä tämä ole enää salaisuus, se ei ole enää uutinen - näette sen kaikkialla.
 
Tämä kaikki merkitsee sitä, että teidän täytyy hyväksyä enemmän kuin koskaan, että roolinne elämässä on erittäin tärkeä. Roolinne on osa suurempaa suunnitelmaa, mikä on yhteydessä näihin valtaviin valoprojekteihin. Ihmisillä ei ole tilaa horjua ja lykätä parantumistaan huomiseen. Ei ole enää sijaa tuomitsemiselle ja kritisoinnille ja oman elämän, oman valon ja oman todellisen luonteen torjumiselle. Siksi pyydämme teitä avaamaan nyt sydämenne ja kuvitteleman itseänne pidettävän tiukasti Isä/Äiti Jumalan energian kollektiivisydämessä. Tämä voimakas sydänenergia antaa teille parannusta - parannusta mikä auttaa teitä tekemään rauhan sen tosiasian kanssa, että olette ihminen, tekemään rauhan tähän mennessä kokemanne matkan kanssa ja juuri nyt tässä hetkessä antautumaan kohtalollenne ja kutsumaan tätä suunnitelmanne osaa paljastumaan teille täysin uudella tavalla.
 
Rauhan Elohim ulottaa energiansa teihin ja mestari Kuthumi-Agrippa ja solaarienkelijoukko tulevat ja yhdistyvät teihin luoden valovyön ympärillenne ja jos niin toivotte ja haluatte, energiat jotka vihkivät teidät seuraavalle totuutenne tasolle, aktivoidaan chakroissanne. Teidän täytyy vain sanoa "kyllä".
 
Kuthumi-Agrippa aktivoi kultaisen tietoisuuden kultaisen säikeen chakroissanne. Tämä on vihkimysaktivointi teille, jos olette valinneet olla sen osana. Päättämällä sanoa "kyllä" olette sanoneet "kyllä" voimien yhdistämiselle pyhän jumalaisen feminiinisyyden ja jumalaisen maskuliinisuuden korkeamman älykkyyden kanssa. Jokainen teistä harmonisoidaan tämän pyhän olemuksen, jumalaisen valo-olennon kanssa, joka opastaa teidät tämän muutosajan läpi. Olemus tarjoaa teille parantavan läsnäolon ja tukee teitä aidon itsenne syvemmän merkityksen ymmärtämisessä. Tämä olento yhdistää voimat suojelusenkelinne kanssa ja heidän valonsa yhdistelmä lisää voimakkaan, uuden parantumis-, tunnistamis- ja vapautumisulottuvuuden elämänpolullenne.
 
Vetäkää syvään henkeä sisään ja uloshengittäessä rentouttakaa kehonne, mielenne ja antakaa lupa kaikkivaltiaalle valokeholle, totuuskeholle ja kaiken sen pyhälle olemukselle, mikä ilmentää totuutta ja valoa, tulla yhdeksi sisäisen ydinolemuksenne kanssa, mikä aktivoi sisäisen auktoriteettinne täysin uudella tavalla. Sisäinen auktoriteettinne on pyhä avain, mikä avaa ovia olemuksenne kätkettyihin ulottuvuuksiin laajemmalla tasolla. Nämä osanne kutsuvat teitä ja viittovat teitä astumaan esiin, nousemaan ylös, nousemaan rakkaudessa ja luottamuksessa, että seuraava askel matkallanne vie teidät lähemmäs aidon itsenne ydintä. Tämä tekee mahdolliseksi, että itsenne tiedostaminen laajenee ja heijastatte sisäisen ydinolemuksenne voimaa Luontoäidin muuhun osaan.
 
Tämä punoo energianne pyhiin energiaverkkoihin, joita pidetään Äiti Maan kehon eetterimallissa, mikä antaa sille voimakasta parannusta yhtä paljon, kun se antaa tätä parannusta teille. Avatkaa kaikki chakranne vastaanottamaan tätä voimakasta parannusvoimaa, antautukaa sen valolle ja toivottakaa tervetulleeksi Äiti Marian jumalainen olemus. Hän astuu energiakenttäänne ja tuo kauniin, seesteisen ja rauhallisen tilaisuuden parantaa sisäisen lapsenne. Jos se tuntuu teistä mukavalle, ottakaa vastaan tämä energia.
 
Tuntekaa Äiti Marian rauhoittavan läsnäolon leviävän olemuksenne syvyyksiin. Tämä energia kietoo sisäisen lapsenne Äiti Marian läsnäolon lohduttavaan lämpöön. Tämä muistuttaa sisäistä lastanne sen ilmentämästä luovuudesta, sen mielikuvituksen ja vision upeudesta, kyvystä nauraa, leikkiä ja olla vuorovaikutuksessa elämän kaikkien valtakuntien kanssa ilon ja viattomuuden tilasta. Kuvitelkaa sisäisen lapsenne tuntevan olonsa kevyemmäksi, sen tulevan kevyemmäksi, kun tämä valo jatkaa niiden puolien valaisemista, jotka katosivat, katosivat tuloksena kaikesta, mikä haastoi sen totuuden, erityisesti ulkoinen maailma.
 
Jos on jotain, missä erityisesti haluaisitte Äiti Marian tukevan suhteessa sisäisen lapsenne parantamiseen, niin pyytäkää häneltä sitä.
 
Sallikaa tämän energian tunkeutua alitajuntanne syvyyksiin, siirtyä alemman egonne pelkojen ja suodatinten tuolle puolen. Vain toivottakaa se tervetulleeksi ja hengittäkää sitä sisään, sallien energian tunkeutua osiinne, mihin sen tarvitsee levitä auttaakseen teitä.
 
Laajentakaa tämä parantava energia Äiti Maahan, eläinkuntaan ja kaikkiin muihin valtakuntiin, jotka asuvat Äiti Maan keholla. Näiden valotietoisuusverkkojen pyhät energiat reagoivat tähän parantavaan energiaa ja vahvistavat kollektiivisia valoverkkoja. Kuvitelkaa kaikkien energioidenne kerääntyvän yhteen ja tulevan yhdeksi suureksi valotietoisuuslammeksi ja kun energianne kohtaavat, yhdistyvät ja luovat tämän valotietoisuuslammen, se sytyttää timanttitietoisuuden upean liekin Äiti Maan kehon keskukseen.
 
Olette jumalainen avain. Olette pyhä liekki ja tämä jumalainen liekki, tämä timanttivalo syttyy sisällänne ja luo kauniin valotietoisuusverkon, mikä virtaa kaikkien chakrojenne välillä. Vain sallikaa sen olla ja antautukaa.
 
Vetäkää syvään henkeä sisään, hengittäkää ulos ja antautukaa.
 
Nyt toivottakaa tervetulleeksi St Germainin energia. Hän tulee esiin, hän ulottaa (luvallanne) teihin upean violetin liekin, indigoliekin, safiiri- ja smaragdiliekin. Nämä liekit tuovat parannusta murrosikäiseen itseenne ja puhdistavat tälle osallenne polun vapauteen - tukahdutetusta vihasta, häpeästä, syyllisyydestä ja turhautumisesta irtipäästämiseksi. Nämä energiat ovat tallentuneet soluihinne tuloksena väärinymmärryksen tunteestanne murrosikäisenä.
 
St Germainin antamat liekit luovat neljä parantumispolkua murrosikäiselle itsellenne, mikä käynnistää prosesseja, jotka mahdollistavat teille sen järjestelmän ymmärtämisen, mihin synnyitte ja miten vapautatte itsenne siitä, oppiaksenne kommunikoimaan totuuttanne sisäisestä auktoriteetista, kutomaan henkisen älykkyytenne energiaa ja yhdistämään sen luovuuteenne, älykkyyteenne, kykyynne luoda ja voimaanne motivoida itseä ja toisia. Ja se avaa polun maadoittumiselle tietoisemmin ja luottavaisemmin fyysiseen kehoonne ja näin fyysiseen elämäänne. 
 
Nämä neljä sädettä ulottavat nyt energiansa alitajuntanne syvimpiin sopukoihin ja ohittavat alemman egonne ja kaikki ihmisen suodattimet, jotka on ohjelmoitu estämään teitä näkemästä, todella näkemästä totuutta. Tämä totuus on kääriytynyt kaikenlaisiin valheellisiin käsityksiin, jotka teidät opetettiin pikkuisena hyväksymään totuudeksi. Vanhempanne, heidän vanhempansa ja monet esi-isänne ohjelmoitiin samaan järjestelmään ja heidät sidottiin ja vangittiin samoihin ihmisen suodattimiin, joita vastaan nyt puolustaudutte ja joista olette päättäneet vapautua.
 
St Germain pyytää teitä ulottamaan nämä energiat planeettanne jokaisen aikuisen sisäiseen murrosikäiseen, jokaiseen murrosikäiseen ja sallimaan näiden liekkisäteiden laajentua Äiti Maahan, Luontoäitiin ja jokaiseen valtakuntaan, joka asuu sen kehossa.
 
Kuvitelkaa nyt näiden energioiden punoutuvan jo aktivoituihin kollektiivisiin verkkoihin, vahvistavan valotietoisuuden voimaa ja varmistavan tämän valosuunnitelman kehossanne.
 
Galaktinen ydin ulottaa supertietoisuuden kultaisen säteen teihin kruunuchakran kautta. Tämä supertietoisuuden säde lisää vielä yhden kerroksen ymmärryksenne syvyyteen, hyväksyäksenne ja tunnistaaksenne itsenne aidoksi sieluksi, joka on valinnut olla vapaa ja johtaa esimerkillä. 
 
St Germain sytyttää nyt upean kultaisen liekin timanttiliekin rinnalle. Tämä kultaisen tietoisuuden liekki sisältää maskuliinitietoisuuden valoa ja niiden kultaisten ulottuvuuksien olennot, missä Shamballa on, ulottavat energiansa teihin ja tämä varmistaa tämän ylimmäisen olennon energiaa, joka on tullut tukemaan teitä, pyhää energiaa joka yhdistyy suojelusenkelinne kanssa ja opastaa teitä polulla. Antautukaa tälle ja sallikaa parantumisen tapahtua siinä muodossa, missä sitä tarvitaan.
 
Jos on jotain muuta parannusta, mitä tarvitsette murrosikäiselle itsellenne St Germainilta, niin pyytäkää häneltä nyt.
 
Hengittäkää syvään sisään ja ulos ja toivottakaa suunnitelmaanne tervetulleeksi valoprojektit, joissa olette osana, ja kuvitelkaa miljoonien liekkien syttyvän suunnitelmassanne - liekkien jotka harmonisoituvat niiden pyhien valoprojektien kollektiiviverkkojen kanssa, joihin teidät on nimitetty ja jotka paljastuvat teille lähitulevaisuudessa.
 
Kuthumi-Agrippa tulee nyt seisomaan eteenne solaariarkkienkelijoukon kuninkaana. Hän tulee antamaan teille kultaisen höyhenen. Tämä höyhen edustaa Ma'atin symbolia. Tämä on symboli sydämenne höyhenestä ja se on linjassa sen tarinan kanssa, että jos sydämenne on kevyt kuin höyhen, pääsette totuuden toisiin ulottuvuuksiin. Siksi tämä höyhen ei edusta ainoastaan sydämenne keveyttä, vaan siitä tulee myös pyhä kultainen sulka, jota teidän on määrä käyttää elämänne uuden tarinan kirjoittamiseen.
 
Jos olette halukas jatkaman polulla, jonka olette aloittaneet, niin ottakaa vastaan tämän höyhen Kuthumi-Agrippalta. Tämän höyhenen vastaanottaminen harmonisoi suunnitelmanne liekkien pyhän kielen Galaktisen keskuksen kollektiivisuunnitelman kanssa. Nämä liekit ovat niiden voimakkaiden transformaatioportaalien osa, jotka olemme jo aktivoineet.
 
Aito itsenne pyytää teitä nyt sallimaan, että annatte jokaisen osanne, jonka tunnette tällä hetkellä sabotoivan tai pidättelevän teitä, Kuthumi-Agrippalle parantamista varten ja teitä pyydetään tekemään se nyt.
 
Kuthumi-Agrippa vie nämä osanne Shamballan kultaisiin temppeleihin parantamista varten. Tilanne kehittyy seitsemän vuorokauden aikana, jolloin neljä alempaa kehoanne - toisin sanoen fyysinen keho, tunnekeho, mentaalikeho ja sielukeho, joka yhdistyy henki-itsenne kanssa - käyvät myös läpi syvällisen energiapuhdistuksen, joka ulottuu esi-isiinne. 
 
Kiittäkää tästä tilaisuudesta syvään parantumiseen.
 
Jos teistä tuntuu edelleen mukavalle palvella valotyöntekijänä valonkutojien joukossa ja tunnette sydämessänne, että teidän kohtalonanne on olla osa tätä valoyhteisöä ja niitä valoprojekteja, joita me valvomme - meidän ollessa minä, Maria Magdaleena, lordi Kuthumi-Agrippa, St Germain, arkkienkeli Mikael, Jumalatar Jezebel ja lady Guinevere - ja meitä tukevat solaarienkelien valojoukko, kosmoksen pyhien energioiden henget, lordi Maitreyan energiat ja tietysti Isä/Äiti Jumala/Jumalatar. Siis toistamme vielä kerran: jos tunnette sydämessänne, että kohtalonanne on olla osa näitä valoprojekteja, niin avatkaa kolmas silmänne ja sydämenne nyt Kuthumi-Agrippalle.
 
Hän painaa oikean kätensä peukalon kolmatta silmäänne vasten ja sytyttää Kultaisen temppelin opetusten kultaisen liekin. Hän laittaa nyt vasemman kämmenensä sydänchakrallenne ja aktivoi smaragdiliekin. Nämä ovat puumerkkejä siitä työstä, joka meidät on nimitetty välittämään ihmiskunnalle, ja tietoinen henkilökohtainen valintanne olla osana näitä valoprojekteja puhuu teille ja tunnette innostusta, motivaatiota, tarvetta ja halua olla osana sitä, mitä esitämme tulevaisuudessa. Tämä on merkkinne, tämä paljastaa teille, missä projektissa tai projekteissa haluaisitte olla osana.
 
Kuthumi-Agrippa laittaa nyt kultaiset siipensä ympärillenne pitäen teitä lähellä sydäntään. Kuulette hänen sydämensykkeensä ja tämä tuo lohtua ja rauhaa kehoonne ja mieleenne.
 
Äiti Maria ulottaa teihin toisen kauniin parannussäteen ja St Germain vetää nyt energiaa timanttiliekistä ja kultaisesta liekistä, minkä hän asettaa kruunuchakraanne, ja tämä on merkki kaikille valo-olennolle siitä, että olette valinneet toteuttaa kohtalonne ja että olette valinneet tunnustaa, että olette tärkeä osa ihmiskunnan tietoisuuden transformaatiota.
 
Vain olkaa rauhassa nyt. Antautukaa seuraavalle parantavan energian tasolle, joka tulee teihin. Samalla kun tämä energia suodattuu kehoonne, selitän vähän tulevia valoprojekteja.
 
Työskentelemme jo aktiivisesti valoparvien kanssa. Ne ovat kollektiivinen energiaverkko, joka kutoo kultaisen tietoisuuden kultaisia hunajasäikeitä ja luo valoyhteisöjä, jotka edustavat erityisenergioita ja kantavat erityisiä valotyökaluja. Nämä tunnetaan myös koodeina, jotka tukevat ja edistävät tiettyä energiakehitystä, mikä kehittää perustan suurempien valoyhteisöjen rakentumiselle.
 
Teissä on joitain, jotka haluavat luoda fyysisiä yhteisöjä. Nämä yhteisöt ylläpitävät itsensä hyödyntäen vaihtojärjestelmiä - eivät selviytyäkseen, vaan elääkseen yltäkylläisesti harmoniassa Äiti Maan, Luontoäidin ja toisten kanssa. Niille teistä jotka olette tunteet sydämessänne kutsun muodostaa tällaisia projekteja, tämä on vahvistus siitä, että tuo sisäinen halu on todellinen ääni, joka on kutsunut teitä.
 
Joitakin teistä vaaditaan pysymään yritysmaailmassa tai on kutsuttu palaamaan yritysmaailmaan. Olette valoportaaleja niissä tiheissä energioissa, joita sisältyy moniin hallitsevan yhteiskunnan instituutioihin. Niin vaikea ja haastava kuin roolinne onkin, kiitämme tietä rohkeudestanne seistä tässä vaikeassa asemassa, olla valona sinällään hyvin suuressa, pimeässä huoneessa. Teidät palkitaan rohkeudestanne, vahvuudestanne ja siitä, mitä ankkuroitte tuohon yhteiskuntaulottuvuuteen.
 
Jotkut teistä on kutsuttu tekemään muutoksia lääketieteen maailmassa, toiset koulutusjärjestelmässä. Te kaikki tiedätte sydämessänne, että olette yhdistyneet yhteiskuntaverkossa puoleen, joka on nyt valmis muuttumaan. Olette muutoskatalyyttejä, transformoijia ja vanhan tuhoajia, jotta uusi voi syntyä.
 
Avaamme nyt myös näyttämön Kultaisen temppelin opettajien tulemiseksi omaan valoonsa osana Smaragdimysteerikoulua ja energianne saa tietoisen harmonisoinnin tähän sisäiseen tietämykseen. Ja kaikki muut valoprojektit joita muodostetaan nyt ja tulevaisuudessa, puhuvat sydämellenne oman totuutenne kautta.
 
Vetäkää syvään henkeä ja rentoutukaa tietäen, että syvällä sisällänne tiedätte ja olette aina tietäneet, että elämässä on paljon muutakin, että teiltä on kätketty paljon. Ja vaikka valtaosa teistä ei ole pystynyt saamaan sitä selville, nyt se paljastuu teille. Teidän täytyy luottaa, antautua ja uskoa korkeamman itsenne voimaan ja siihen, että valovoimat tukevat, opastavat ja suojelevat teitä tällä polulla. 
 
Vetäkää taas syvään henkeä ja kun hengitätte ulos, perääntykää askel, kun mestari Kuthumi-Agrippa levittää siipensä - liekkien edelleen tanssiessa kruunuchakrassanne.
 
Jumalan ja Jumalattaren olemus ja energia ulottaa valosauvansa teihin. Tämä valosauva on energiasäde, joka teille tarjotaan. Tämä säde on kommunikointi- tai paremminkin välityssauva, välityssäde, mikä mahdollistaa energianne harmonisoimisen Lähteen kanssa nopeammin, selkeämmin ja keskittyneemmin. Sallikaa mielikuvituksenne osoittaa, miltä tämä sauva näyttää. Jos teidän on helpompaa nähdä se säteenä, niin sallikaa niin olla ja kiittäkää.
 
Hengittäkää taas syvään sisään ja ulos ja kiittäkää kaikkia valo-olentoja, jotka ovat olleet läsnä kanssanne. Kiittäkää itseänne vastaamisesta kutsuun vastaanottaa tätä valoa, vastaanottaa tämä tilaisuus yhdistyä näiden laajempien osienne kanssa, tuntea sisäisen auktoriteettinne voima ja läsnäolo ja sallia valo, minkä ruumiillistatte näyttämään teille tietä eteenpäin. 
 
Haluamme kiittää teitä rohkeudestanne, liittymisestä meihin, sanomisesta "kyllä" valoprojekteille ja sanomisesta "kyllä" sille sisäiselle tietämykselle, että olette osa kollektiivista valotietoisuutta, mikä luotiin varmistamaan, että ihmiskunta muistaa totuuden. Tämä on ratkaisevaa aikaa, rakkaat ystävät, ja tarvitsemme teitä yhtä paljon, kuin te tunnette tarvitsevanne meitä, sillä teidänkaltaisianne tarvitaan maadoittamaan taivas maan päälle yhdessä energiajärjestelmässä. Toisin sanoen tarvitsee olla ihmisiä maadoittuneena maan päälle elämään taivaan periaatteita ja yhdistämään nämä energiat maallisiin ulottuvuuksiin, mikä muuntaa yhteiskunnan lait todellisiksi laeiksi - valon, vilpittömyyden, rehellisyyden ja totuuden etiikoiksi ja arvoiksi.
 
Sitten kun Vesimiehen aika alkaa, tulee suuria haasteita, rakkaat ystävät, koska silloin maailmanne moderni teknologia paljastaa teille, miten paljon se on saavuttanut kehityksessään. Joillain tasoilla tämä on erittäin positiivista, kuitenkin toisilla tasoilla se on erittäin vaarallista.
 
Sanomme "vaarallista", koska on ihmisiä, monia ihmisiä maan päällä, jotka päättävät yhdistää kehoonsa synteettisiä osia. Toisin sanoen he ovat kirjaimellisesti puolittain ihmisiä ja puolittain robotteja. Vakuutamme, ettei tämä liity mitenkään tieteiselokuviin tai futurististen elokuvien naurettaviin rakennelmiin. Tämä on itse asiassa toinen syy, miksi teidän on hyvin tärkeää yhdistyä Äiti Maan ja sen luonnon kanssa - syntyäksenne taas luonnon järjestelmiin.
 
Moderni teknologia on harhauttanut teitä vakavasti, yhtä paljon kuin se on tuonut monia etuja. Vesimiehen aika on tieteen ja teknologian aikaa. Sitä hallitsee herra Saturnus ja se voi olla hyvin synkkä. Tässä kohtaa monet teistä ymmärtävät, miksi kutsumme teitä yhdistymään henkitsenne, luovan itsenne kanssa, yhdistymään siihen, kuka olette, jotta voitte ymmärtää tunteitanne ja tuntemuksianne ja sallia niiden parantua. 
 
On tärkeää, että voimaannutte ja tulette yhteen valotyöntekijöinä, jotta voitte voimaannuttaa muita kouluttamalla itseä ja muita murtautumisessa vapaaksi, tulemisessa täysin vapaaksi, näkemällä maailmaa hallitsevat rakenteet siksi, mitä ne ovat. Mitä epätoivoisemmaksi ihmiset tulevat, sitä alttiimpia he ovat nojaamaan manipuloinnin, hallinnan ja kontrolloinnin naurettaviin käsityksiin, joita Vesimiehen ajan pimeä puoli edustaa. Kuitenkin Vesimiehen ajan valopuoli on myös hyvin voimakas ja tätä edustaa enkelien, arkkienkelien, Isä/Äiti Jumalan, valon lordien ja ladyjen, Jumalien ja Jumalattarien voimakas läsnäolo.
 
Teillä ei ole varaa odottaa vuoteen 2020 saakka ns. tämän taistelun ratkaisemiseksi. Sen on alettava nyt, nuo energiat on varmistettava siihen mennessä ja te olette niitä, jotka tekevät sen, sillä te olette fyysisessä muodossa, te tulette kaikilta elämän alueilta ja teillä on pääsy noihin maailmoihin. Ja me työskentelemme kauttanne, kanssanne ja rinnallanne ja opastamme teitä, mutta teidän on luotettava itseenne, viisauteenne, intuitioonne ja meidän apuunne. 
 
Niin, rakkaat ystävät, tämä avainpäivä on voimakas käännekohta jokaiselle teistä. Olette kulkeneet ovesta aitoutenne uudelle tasolle ja nyt teille paljastuu paljon - monia totuuksia paljastuu teille. Ehdotamme, että otatte muutaman hetken joka aamu pyytääksenne suojelusenkeliänne ja niitä, joiden kanssa työskentelette, pitämään teitä voimakkaassa suojakartiossa ja neuvomaan, opastamaan, motivoimaan ja innostamaan teitä ja näyttämään teille näiden kommunikointiväylien kautta, mitä teiltä vaaditaan, miten teidän on määrä tehdä se. Sitten antautukaa, päästäkää irti ja luottakaa, että kaikki tilaisuudet tulevat luoksenne tai löydätte ne.
 
Kiitos, kalliit valotyöntekijät. Olemme sitoutuneet palvelemaan teitä, palvelemaan rinnallanne ja kauttanne. Kiitämme teitä sitoutumisestanne ja kiitämme teitä sen näkemisestä, keitä olette, ja jatkuvasta kasvamisesta elämänvirran myötä. Siunattakoon jokaista teitä yli hurjimpien unelmienne ja tulkoon teille kaikki, mitä tarvitsette nyt vapautuaksenne armollisella, rauhallisella, harmonisella ja taianomaisella tavalla. Ylistämme teitä ja tietäkää, että rakkautemme on aina kanssanne.
 
Olen Maria Magdaleena ja rakkauteni on kanssanne. Au revoir.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php 
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

AE MIKAEL 6.2.2016: MAAMESTARUUS JA SIELUTIIMINSÄ LÖYTÄMINEN 2016

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
6.2.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakas maaperhe, kun siirrytte vuoden 2016 toiseen kuukauteen, energia jatkuu intensiivisenä ja jokapäiväisessä elämässä kohtaamanne haasteet aiheuttavat painetta jonkin aikaa. Helmikuun 2. päivä tapahtui maan päällä voimallinen aikajanamuutos. Tämän muutoksen tarkoitus oli uudelleenkalibroida ja säätää uuden Maan aikajana niiden merkittävien muutosten jälkeen, jotka saattoivat Maan helmikuussa 2014 linjaan uuden Maan taajuuksien kanssa. Tässä kohtaa kaikki maa-aikajanat ovat harmoniassa sen uuden "yliulotteisen" aika-avaruustodellisuuden kanssa, joka ilmentää uuden Maan.

Hämmennys ja kaaos jotka johtuvat näistä aikajanamuutoksista, tuntuvat edelleen, kun vanhat kolmannen ulottuvuuden rakenteet jatkavat hajoamista vauhdilla näiden energiailmaisun uusien voimakkaiden kvanttivirtausten edessä. Puhumme enemmän tästä myöhemmin, mutta ensin haluaisimme puhua mitä upeimmasta aiheesta, suhteestanne uuteen moniulotteiseen Maahan 2016.

Ruumiillistakaa pyhä Maa – olette yhtä

Rakkaat ystävät, kun alatte ottaa voimanne aika-avaruuden moniulotteisina mestareina, suhteenne Maahan muuttuu, kuten myös perspektiivinne elämään maan päällä. Kuten kaikki asiat luomakunnassa, Maa on pyhä ja täynnä jumalaista luovaa valoa. Monet teistä ovat tulleet henkisistä perinteistä, jotka pitävät Maata kärsimyksen ja surun alempiarvoisena ympäristönä, ettekä halua mitään enemmän kuin lähteä tältä maapallolta ja palata "kotiin".

Rakkaat ystävät, ettekö tiedä, että olette "kotona" koko ajan? Moniulotteisena mestarina sydän on kotinne ja jos olette läsnä sydämessänne, niin olette todellakin kotona!

Selitetäänpä tätä selvemmin. Kun aktivoitte valokehonne ja 13 chakran energiajärjestelmänne, siirryitte pois vanhasta seitsemän chakran järjestelmästä, jonka keskus on solar plexus. Nyt keskuksenne tai tasapainopisteenne on sydämessä, jumalaisen rakkauden ja myötätunnon tyyssijassa.

Mutta aktivoitte tässä myös kolmen sydämen järjestelmän, jossa oma pyhä ja jumalainen sydämenne harmonisoituu kosmisen sydämen ja maasydämen kanssa. Tämä on pyhä "kolme yhdessä" tai "kolme jotka ovat yhtä" –mysteeri. Se on avain ylösnousemukseen ja uusi perspektiivi elämään maan päällä.

Uusi 13 chakran järjestelmänne kuljettaa jumalaisten pyhien sydänten voimakkaita energiavirtoja, ja näihin sisältyy jumalainen sydämenne ja Maan sydän. Uudessa energiajärjestelmässänne teillä on jalkojen alla maatähtichakra, joka yhdistää teidät maahan ja antaa teille pääsyn maaelämienne akaasisiin tiedostoihin ja myös maasydämeen, joka sykkii resonanssissa kosmisen sydämen ja oman sydämenne kanssa ja joka antaa teille pääsyn akaasisiin tiedostoihin kristallisessa maasydäntemppelissä.

Rakkaat ystävät, aivan kuten olette yhtä hengen jumalaisen valon ja valon kosmisen sydämen kanssa, olette myös yhtä Maan kanssa. Maa on osa moniulotteista kehoanne. Jumalaista luovaa älykkyyttä on Maassa ja kaikissa maaluomuksissa.

Miettikää hetki, mitä se merkitsee. Maa on pyhä luomus ja se on osa teitä! Havaitsette itsenne ja olette vuorovaikutuksessa oman kehonne kanssa niin, kuin hahmotatte Maan ja olette vuorovaikutuksessa sen kanssa. Näettekö kehonne täydellisenä rakkausluomuksena vai näettekö sen epätäydellisenä ja vaativan korjausta ja muutosta, koska se ei ole riittävän hyvä?

Kun puhutte itserakkaudesta ja voimaantumisesta, se merkitsee myös rakkautta ja voimaantumista Maalle tai maaosallenne. Kun rakastatte ja hoivaatte Maata, rakastatte ja hoivaatte omaa osaanne. Kun teette pyhiä seremonioita Maan rakastamiseksi ja kunnioittamiseksi, rakastatte ja kunnioitatte itseänne. Kun hyväksytte Maan jumalaisen luovan älykkyyden kauniiksi ja täydelliseksi luomukseksi, sillä tavalla näette itsenne.

Rakkaat ystävät, te ette ole erillään Maasta. Se on harhaa. Olette Maa, sen ilmaisumuoto, niin kauan kun kuljette tällä planeetalla aineellisessa muodossa moniulotteisessa kehossa.

Mitä tämä merkitsee moniulotteiselle mestarille? Se merkitsee, että voitte ruumiillistaa Maan osana pyhää palveluanne ja jumalaista luovaa tahtoa. Aivan kuten voitte ruumiillistaa valon ja hengen tähtisiemeninä ja valonsotureina, voitte ruumiillistaa myös Maan uuden Maan tähtishamaaneina. Tähtishamaanit kulkevat Maan palvelemisen ja ruumiillistamisen polkua – uneksien, luoden ja ylläpitäen visiota ja samalla myös kyeten ruumiillistamaan henki- ja tähtikohtalon.

Kun ruumiillistatte Maan kunnioittamalla fyysistä kehoanne ja fyysistä kotianne, sallitte parantavan energian ja valokoodien voimakkaiden virtausten kulkea lävitsemme Maahan ja sen ihmisiin. Jos teette tämän pyhässä seremoniassa meditatiivisen aikomuksen ja aktivointien kera, vahvistatte energiavirtaa kosmisesta sydämestä ja omasta sydämestänne Maahan, mikä luo kolmen sydämen voimakkaan pyhän liiton, joka sallii voimakkaat tietoisuusmuutokset.

Ja ymmärrätte täysin, että Maa on koti ja tulitte maan päälle auttamaan puutarhakodin ilmentämisessä ja luomisessa moniulotteisille olennoille. Vaikka monet maan päällä ovat unohtaneet tehtävänsä ja syynsä olla täällä, te moniulotteisina olentoina muistatte ja tiedätte, että nyt on aika kunnioittaa pyhää Maata niin, kuin kunnioitatte itseänne, ja auttaa kodin tai pyhän puutarhan ilmentämisessä maan päälle.

Sielutiiminne ja maaesi-isäryhmänne löytäminen

Kun astutte täyteen tietoisuuteen yhteydestänne Maahan ja pääsette käsiksi Maan akaasisiin tiedostoihin, alatte tuntea magneettisen vedon tai vetovoiman, joka tuo teille maasielutiiminne. Alatte myös tuntea maaesi-isienne heräävän kehossanne ja moniulotteisessa olemuksessanne.

Maasielutiiminne koostuu ylösnousseista ja heränneistä olennoista, joiden kanssa työskentelette täyttääksenne sielutehtävänne ja ilmentääksenne uuden Maan. Nämä uudet sielutiimit kerääntyvät 2016 uuteen alkuun, joka käynnistyy Leijonaportissa elokuussa ja ilmentyy 2017.

Tiiminne on niitä olentoja, joiden kanssa tunnette sieluperhevärähtelyn ja jotka tukevat teitä, niin kuin te tuette heitä, tehtävissänne maan päällä. Tunnette välitöntä sukulaisuutta heidän kanssaan ja huomaatte uusia tilaisuuksia avautuvan, kun yhdistytte niiden uusien projektienne virtaan, jotka määrittää jumalainen suunnitelma ja sielukohtalonne, kun luotte sitä.


Tässä uudessa sielutiimityömuodossa ei ole paikkaa johtajille ja julkkiksille, vaan heränneet olennot yhdistyvät pelkästään työskentelemään, luomaan ja jakamaan. Jokainen yksilö tiimipiirissä antaa panoksensa siihen, mitä piirin koonnut henkilö edesauttaa. Siis henkinen harjoitus muuttuu kuluttajamoodista, jossa kulutatte toisten ideoita ja työtä, osallistujamoodiin jossa osallistutte pyhien aktiviteettien luomiseen uuden maatodellisuuden ilmentämiseksi.

Mutta kun syvemmällä tasolla yhdistytte Maan sydämeen ja saatte uuden pääsyn taianomaisen luovuuden kuudenteen ulottuvuuteen, saatatte alkaa tuntea esi-isämuistonne heräävän. Tämä voi olla joko menneisyydestä tai tulevaisuudesta.

Maaolennot tulevat monista roduista ja aivan kuten olette tähtisiemeniä, olette myös maasiemenen kantajia. Kannatte kehossanne tiedostoja ja muistoja monista olennoista ja monista roduista, jotka ovat lähteneet Maasta vain palatakseen teissä! Näitä ovat Euroopan ja Skandinavian keijut ja haltiat, kelttimaiden Tuatha de Danaanit, ensimmäiset kansat, ensimmäiset maat ja alkuperäiskansojen heimoesi-isät. Kun löydätte nämä muinaiset tiedostot ja muistot, ne saattavat nousta pintaan ja sallia teidän saada taianomaisia yhteyksiä maaesi-isiinne, jotka auttavat teitä kulkemaan maan päällä taianomaisella ja voimaantuneella tavalla! Saatatte myös tuntea vetoa maatähtiperhettänne kohtaan, kun löydätte toisenne tässä uudessa moniulotteisessa todellisuudessa. Mikä ilo onkaan tunnistaa toisenne ja luoda yhdessä!

Kun astutte maaruumiiseen ja pyhään moniulotteiseen palveluun, alatte muistaa tämän olemuksenne osan ja teidät vedetään niiden luo, jotka jakavat perintönne suhteessa Maahan. Löydätte taas ne pyhät maaklaanit tai -perheet, joihin kuulutte.

Tämä tunnistaminen ei aiheuta erimielisyyttä, vaan edistää siirtymistä ykseyteen jumalaisen tahdon ja Maan jumalaisen suunnitelman palvelemisessa, kun otatte avosylin vastaan esi-isäperheenne maa- ja roturajojen yli.

Maa- ja taivasmestaruus alkaa sydämestä

Kun astutte moniulotteiseen mestaruuteenne, teistä tulee aikamestari. Aikamatkailun ja aikamatkojen muinaisia ja tulevia taitoja pidetään neljännessä tietoisuusulottuvuudessa ja ne ankkuroidaan sydämeen. Jumalaisen luojaolennon ensimmäinen taito on pitää aika läsnä olevassa hetkessä ja sitten kutoa tai muotoilla todellisuuksia sielun mielikuvitus- ja luomisilmaisun kautta kuudennessa ulottuvuudessa.

Moniulotteisena aikamestarina havaintonne ajasta muuttuu. Aivan kuten on monia eri todellisuuksia, on myös monia eri aikajanoja, tai kutsumme niitä mieluummin "aikaspiraaleiksi".

Ensimmäinen askel "yliulotteisen" ajan hallinnassa on ymmärtää, että vanhassa todellisuudessa ajan havaittiin aina kulkevan lineaarisesti pisteestä A pisteeseen B. Uudessa havaintotavassa tai todellisuudessa sydän sisältää kaiken ajan – menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Tästä taitava luoja osaa aktivoida aikaspiraalin ja luoda tarinan, joka ylistää ja kunnioittaa elämää maan päällä. Mestari käynnistää aikaspiraalin, kun hän aloittaa uuden elämänprojektin tai uuden suunnan elämässä. Tuo spiraali avautuu sujuvasti ja kauniisti taitavan aikataiteilijan käsissä. Tehtävänne on kehittää luomuksenne ja ilmennyksenne niin, että ne puhkeavat kauneuden, harmonian ja rakkauden kukkaan.

Rakkaat ystävät, aikaspiraali aloitetaan sydämessä unelmalla tai halulla. Kun aktivoitte halusiemenen, se avautuu poluksi. Taito on sen tunnistamisessa, milloin siemen avautuu ja polku alkaa. Sitten kun virtaatte tuota polkua, taidoksi tulee tehdä niitä valintoja, jotka auttavat aikaspiraalianne ilmentämisessä ja kanssaluomisessa toisten kanssa. Oikealla hetkellä oikeiden ihmisten valitseminen sieluklaanistanne tai –tiimistänne katalyyteiksi tai kanssaluojiksi on oleellista.

Ja kun etenette ilmentämisessänne, on tärkeää havaita, ettei edistyminen ole lineaarista. Ette kulje lineaarista polkua menneisyydestä tulevaisuuteen, vaan kuljette spiraalina lempeästi tietoisuuden ja luomisen korkeampiin ilmaisuihin. Saatatte tarvita kärsivällisyyttä, kun odotatte spiraalin pyörivän ympärillä ja saattavan teidät ilmentymäänne.

Rakkaat, tietäkää tämän merkitsevän, että se mitä haluatte luoda, ei ole polulla tulevaisuuteen. Se ei ole ulottumattomissanne. Se on juuri nyt ja se vain odottaa teitä luomaan tietoisuusspiraalin korkeammalla kierteellä. Jos teistä siis tuntuu, että kierrätte ympyrää, kenties se on totta, ja tarvitaan vain tietoisuusmuutos nostamaan teidät tuolle spiraalin seuraavalle kierteelle. Mikään määrä pyrkimistä tai kamppailemista ei tuo ilmentymää uudessa todellisuudessa. Ainoastaan lempeä tietoisuutenne nostaminen keskittyneen aikomuksen, meditoinnin, aktivointien ja palvelun avulla saattaa teidät tähän korkeampaan ilmaisuunne. Yltäkylläisyys, rakkaus, rauha ja harmonia ovat jo Maan ja luovan matkanne spiraalin seuraavalla kierteellä. Älkää pyrkikö ja kamppailko, vaan uneksikaa, luokaa, halutkaa ja ilmentäkää, kun avaatte spiraalejanne jumalaisen tietoisuuden korkeammille tasoille.

Olette mestariaikamatkaaja ja koulutuksessa oleva aikaluomismestari maan päällä. Muistatte nämä taidot, kun yhdessä sielutiiminne ja esi-isäklaaninne kanssa hallitsette Maa-taivasyhteyden ja luotte pyhää Maata. Muistakaa, että kun jumalaista valoa virtaa kosmisesta sydämestä teidän sydämeenne ja Maahan kauttanne, voimakasta taikaa vapautuu, kun pyhä maavirtaus kulkee maasydämestä teidän sydämenne kautta jumalaiseen sydämeen ja kohtaa jumalaisesta sydämestä laskeutuvan virtauksen. Nämä valon ja energian spiraalivirtaukset kudotaan kokemuksiksi, elämäksi ja tietoiseksi evoluutioksi maan päällä.
Rakkaat ystävät, muistakaa pyhässä työssänne ja pyhissä seremonioissanne työskennellä kolmen sydämen ja voimakkaiden maa- ja taivasvirtausten kanssa, kun matkustatte uuden todellisuuden aikaspiraaleissa ja ilmennätte uutta maata.
 

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Kesä ja puoliväli vuodesta 2016

Ja puoli vuotta edellistä blogitekstistä :)

Jos tammikuu tuntui kuin " niityllä liihottelulta" ja vuosi pyörähti käyntiin kuin kanuunan kuulasta, tuntui vuosi kevättä ja kesää kohden vaan raskaamalta. Yhteyttömyys, erillisyys, yksinäisyys olivat vahvasti osa olemassaoloani. Jaksamattomuutta ja energittömyyttä, alakuloa. Monilla kulunut puoli vuotta on ollut täynnä hurjia irtosuhteita, mutta myös masentuneisuutta. Kaikella kuitenkin on oma tarkoituksensa. Alkuvuoden tai jostain vaiheesta kevättä lopahti mielenkiinto henkisyyteenkin ja kanavointeihin, jotka kuitenkin ovat viitoittaneet elämääni ja auttaneet ymmärtämään itseäni enemmän osana maailmankaikkeutta. Onneksi tässä juhannuksen korvilla asiat ovat tuntuneet kääntyneen päälaelleen. Tämä vuosi on ollut kyllä rankka sitten viime vuoden :D


"Joillekin 2016 on ollut paljon vaikeampi ja haastavampi kuin 2014 ja 2015 yhteensä, ja se kertoo jotain! Vuoden 2012 loppuunsaattamisesta saakka energiaportaat ovat olleet jotain muuta, eikö vain? Eivätkä ne ole usein olleet myöskään mitään sellaista, mitä me edelläkävijät luulimme tai odotimme niiden olevan. Uusi on hyvin uutta meille kaikille, koska emme ole koskaan ennen tehneet tätä missään, ja se on täydellistä ja ihmeellistä, vaikkei se siltä joskus tunnukaan. Luulen, että monet meistä ovat olleet ja ovat edelleen niin syvällä tässä ylösnousemus-ruumiillistumisprosessissa, ettemme vielä aivan tajua, miten paljon olemme todellisuudessa muuttuneet (kehittyneet)." Le Fey 14.6.2016

Tämän vuoden energiahan on 9 eli loppuunsaattamisvuosi. En ole vielä löytänyt oman elämäni syvällistä merkitystä tälle vuodelle. Alkuvuonna hehkutin uuden oppimisen iloa ja se on kyllä kulkenut teemana tähän asti. hain opiskelemaankin, mutta toistaiseksi minua ei ole valittu. Työpaikankin sain vielä toistaiseksi säilyttää, parempaakaan ei ole tullut vielä vastaan (vaikka työpaikan vaihto on ollut kovasti mielessä). Jollain tasolla tunnen myös, että intuitioni on vahvistunut. Toukokussa sain henkisen kirurgisen hoidon, jossa minusta poistetiin jokin ahdistava kokemus/asia rinnasta ja juurichakran alueelta. Ehkä oloni hieman keveni tuon jälkeen, ehkä sellainen itsevarmuus ja varmuus ympäristöstä, itsenäisyys lisääntyi. Aloitin myös alkoholittoman elämän uudesta vuodesta, joka kyllä (vain) kesti viime viikkoon. Toisaalta se on jatkunut taas. Hyvä minä. Alkon sivuilla mainostettiin miten tehdä kesän parhaimmat mocktailit eli aloholittomat mocktailit ja mietin, että lisääntyykö tämä alkoholittomuus keskuudessamme? Ettei humalassaoleminen tai itse alkoholin juonti sen itsensä takia ole enää tärkeää? Toivon niin. Nyt kiehtoo selvänäköisyyden tms oppiminen/kehittäminen, ehkä sen intuition vahvistumisen myötä. 

Itserakkaus ja rakkaus itseäni kohtaan on kuitenkin tuntunut tämän vuoden teemana ja tuo alkoholittomuuskin johtuu siitä (tai niin sitä itselle olen perustellut). Hiljalleen tunnen myös oman voiman heräävän voimakkaammin. Oman vapauden, kunnioituksen tahdon asioiden suhteen. Odotan mielenkiinnolla mitä loppuvuosi ja ensi vuosi (numero 1 eli alku) tuo tullessaan tämän asian suhteen. Ehkä nämä vuoden 2012 jälken hiljalleen heränneet tuntemukset oman voiman ja elämän löytymisessä ovat nostatelleet päätään, kuiskineet korvaani ja nyt toden teolla alkavat kohta huutamaan. Tämä kanavointi auttoi minua muistamaan itseni rakastamisen. Ja tuohon olemme yhtä maan kanssa törmäsin tänään lukiessani Diana Cooperin "2012 ja sen jälkeen", jossa on seuraava harjoitus:


Kultaiset jalanjäljet

1. Käänny arkkienkeli Gabrielin puoleen ja tunne, kuinka puhdas valkoinen valo virtaa sinuun, ja sinusta edelleen maahan.
2. Pyydä kristusvaloa puoleesi, ja tunne, kuinka kullanvalkoinen valo hohtaa kauttasi maahan.
3. Pyydä, että tämä energia jää sinuun, ja välittyy syvälle maaperään siellä, missä kuljet.
4. Kun toimitat päivittäisiä askareitasi, on samantekevää, oletko pilvenpiirtäjässä vai paljaalla maalla - valosi ulottuu maaperään saakka ja auttaa puhdistamaan maailmaa. Brexit. Vaikka en EU-politiikan suuri fani olekaan, niin tämä kyllä kiinnosti. Silloin kun tieto tuli, että britannia eroaa Eu:sta, tuli sellainen intuitiivinen tunne, että nyt meni kyllä oikein! Niiden osalta, joihin ero vaikuttaa mm. työllistymisen yms suhteen Britaniassa ei seuraukset tunnu niin hyviltä, mutta se perimmäinen ja henkinen aspekti eron taustalla saa sieluni pomppimaan. Valo taistelee pimeyttä vastaan ja ottaa erävoiton. 

"Syyskuun kolmas aaltoporras ja loppuvuosi antavat minulle ja kaikille muille aikaa ja polttopisteen löytää ratkaisuja, integroitumista, päättäväisyyttä jne. kahden hyvin kaksinaisen aallon tuolla puolen. Kolmannessa aallossa minä, sinä ja me kaikki voimme työstää ja saavuttaa kolminaisuuden, neutraliuden, ykseyden tiettyjen asioiden kanssa – mitä ne ovat olleetkin meille kullekin 2016 – ennen kuin vuosi loppuu ja kehitymme vuoden 2017 paljon korkeamman energian aaltoihin. Näin tämä kaksinaisuushomma on näyttänyt toimivan vuoden 2012 jälkeen: vuosittain ensimmäinen ja toinen aalto tai porras ovat tyypillisesti melko äärimmäisiä vastakohtia kolmannelle aallolle, jonka aikana pystymme näkemään, tietämään, integroimaan, ratkaisemaan tai neutralisoimaan hurjat äärimmäisyydet ykseydeksi itsessämme." le fey 14.6.2016

Mutta nyt on kesä. Aurinkoa ja kaunista jokapuolella luonnossa. Nauttikaamme kauniista elämästämme. Namaste.