torstai 10. maaliskuuta 2011

Ote RonnaPricelle annetusta kanavoinnista vuodelta 2007


Kuthumi & Pallas Athene:

....Te elätte automaation ja keinovalon maailmassa. Te elätte nopeasti kehittyvän teknologian ja välittömän palkitsemisen kasvavien odotusten maailmassa. Te elätte "valkoisen äänen"  ja loppuun kulutetun sisäisen näkemyksen maailmassa. Mitä tämä tarkoittaa (erityisesti tuo viimeinen lause, monet teistä kysyvät?) Loppuun kulutettujen sisäisten näkemysten maailmassa elämäinen tarkoittaa olemista irrallisena omista korkeammista mielen toiminnoista, jotka perustuvat tähtitietoisuutenne kunnioittamiseen ja kehittämiseen.Teidän tähtitietoisuutnne on sisäinen tietonne siitä, kuka te olette ja mistä olette tulleet. Tämän tietäminen perustuu omien aistitoimintojenne,  selvänäköisyytenne, selväkuuloisuutenne ja selvätuntoisuutenne, aktivoimiseen ja kehittämiseen. Näiden kykyjen harjaannuttaminen aikaa myöten ja niiden johdonmukainen käyttäminen luo lisäaistitoiminnon, jota kutsutaan selvätietoisuudeksi. Selvätietoisuus on sisäisen tietämisen toiminto, joka virtaa Jumalaisesta lähteestä, jossa kaikki käsitteet yhdistyvät olemukseenne samassa hetkessä. Teillä kaikilla on näitä kykyjä. Tänä ylösnousemuselämän aikana teillä on mahdollisuus yhdistyä näihin lahjoihin ja tietää Kuka te olette.

Minä Olen Herääminen  l. (Minä Herään)
Tämä lause aktivoi tähtitietoisuutenne. Se ei ole älyllinen käsite. Te kaikki olette kokeneet tätä viime vuosina. Tämän elämänajan heräämisprosessi tulee voimistamaan kokemustanne tässä ja nyt näinä valtavina energian kohoamisen aikoina. Miltä herääminen näyttää ja tuntuu? Täsmälleen siltä mitä te elätte! Jokainen kokee sen hieman erilaisena koska olette yksilöitä, mutta  kokemus on kokonaisuudessaan ihmiskunnalle  yhteinen.
Sallikaa antaa tarkistuslista, jonka perusteella tiedätte ettette ole yksin tässä kokemuksessa. Ennen kuin luette, keskittykää sydämeenne ja tuntekaa (älkää ajatelko)

Tämä on minun Ylösnousemuselämäni
Energiani ja energiakehoni muuttuvat ja puhdistuvat
Minusta tulee Aito Itseni
Minä päästän irti rajoituksista
Minä syleilen kokonaisuutta ja yhdistymistä
Minä olen Herääminen / Minä HeräänKatsokaa nyt tästä keskittyneisyyden tilasta seuraavia ryhmiä ja älkää tuomitko itseänne, älkääkä antako itsesäälille valtaa mielessänne. Pysytelkää sydämessänne ja hyväksykää sekä omaksukaa se mitä tapahtuu. Sitten voimme täältä käsin opettaa teille tähän Ylönousemuselämään kätkeytyviä korkeampia totuuksia. Mikäli valitsette antautuvanne sääliin ja tunne-elämän avuttomuuteen,  teidän sielunne on hyvin vaikea "opastaa" tietoisuuttanne
(in-structure : insruct= opastaa, antaa tietoja , structure = rakenne, in = -ssä >>> "sisäisesti opastamalla rakentaa" tietoisuuttanne)

Täydellisen siirtymisen/muutoksen Heräämisen merkit tässä Ylösnousemuselämässä
Fyysiset:
-   fyysinen uupumus, joka ei lievene nukkumalla
-   selittämättömät kivut lihaksistossa ja nivelissä
-   mustelmat, joita ette muista saaneenne
-   nenäverenvuoto
-   kausittaiset tai vuodenaikoihin liittyvät lisääntyvät allergiatHenkiset:
-  hämmennys päätöksiä tehdessä
-  tulevaisuuden ahdistus
-  sanojen kääntyminen päinvastaisiksi tai aivan muun sanan lausminen, mitä aikoi sano
-  keskittymisvaikeudet erityisesti henkisen sisällön omaavia kirjoja luettaessa
-  toiveikasta ajattelua muutoksesta, jota ei seuraa muutosta luova toiminta


Tunne-elämä:
-  suru ihmisen tilasta
-  suru sekä lyhyiden että pitkäkestoisten ihmissuhteiden päättymisestä
-  tunne vanhoihin totuttuihin tapoihin juuttumisesta ilman että tietää miten muuttaa todellisuuttaan
-  samojen vanhojen mallien toistamisesta aiheutuva epätoivo
-  jonkin olennaisen "menettämisen" pelko
-  turtuneisuus, johon liittyy häiritsevää käyttäytymistä
-  riittämättömyyden tunteita, ettei tee "riittävästi", merkityksellisissä ihmissuhteissa
-  toivottomuuden tunteita liittyen todellisen ja merkittävän muutoksen luomiseen maailmassa
-  vihaa apatiaa kohtaan koskien yhteiskunnan poliittisia ja sosiaalisia sairauksia

Sosiaaliset:
-  häiriöt työssä, kuten työn menetys tai työn vaihdos, jota ette panneet itse alulle
-  tunteita väärällä alalla olemisesta
-  tunteita ettei osaltansa vaikuta sydämen arvoilla johdettuun organisaation
-  kasvava taloudellinen stressi ja paine
-  vaikeuksia kommunikoida selkeästi omia ajatuksiaan toisille
-  ärsyyntyneisyyttä ystäviä kohtaan, jotka tulleet etäisiksi, epäluotettaviksi tai ovat poissa
-  tunne että teidän on siirryttävä toiseen osaan maata tai maailma
-  halu "lyödä hanskat naulaan" ja juosta karkuun

Henkiset:
-  vaikeuksia saada yhteyttä oppaisiin
-  vaikeuksia hiljentää mieli meditaation ajaksi
-  sitoutuneisuuden puute henkisiin harjoituksiin
-  rukoilemmisen "unohtaminen"
-  henkistä polkua koskevien haaveitten haihtuminen
-  vieraantuminen omasta henkisestä tukijoukostanne, kirkosta tai yhteisöstä
-  kaipuu "kotiin pääsystä"

Saatat ehkä kysyä, miksi tämä ilmenee vaikealla ja tuskallisella tavalla? Tästäkö ylösnousemuksessa on kyse? Vaikeudesta, riitaisuudesta, eripurasta? Me vastaamme näin:  me aloitamme niistä kokemuksista, joita teillä on ja jotka vaivaavat teitä, ja sitten annamme teille kokemuksia, jotka te usein ohitatte "itsestäänselvyyksinä" ja joita ette pidä niin huomionarvoisina kuin ilmentämiänne kamppailuita (tai olette sitä mieltä).

Monilla teistä on odotus, että ylösnousemus tarkoittaa täydellisyyttä ja koettelemusten puuttumista. Me vain muistutamme teitä Sananda Kristuksen kokeilusta, (jopa ristiinnaulitsemisen poistaminen on väittelyn aiheena jopa joidenkin teidänkin keskuudessanne). Hänen elämässään ei ollut kyse koettelemusten, kärsimyksen, fyysisen epämukavuuden puutteesta ja vaivattomasta ulkoisesta ilmentämisestä . Hänen elämässään oli kyse opettamisesta, palvelemisesta ja jokaisen rakastamisesta joka hetki. Kuten oli kyse Äiti Teresankin elämässä ja silti hänellä oli epäilyksen, tietämättömyyden ja epätoivon hetkensä,  aivan kuten teilläkin.  

"Jeesus rakkaus teitä kohtaan on hyvin erityistä. Minulle hiljaisuus ja tyhjyys ovat niin suurta, että katson enkä näe, kuuntelen enkä kuule."  - Äiti Teresa pastori Michael Van Der Peet, syyskuussa 1979

keskiviikko 9. maaliskuuta 2011

elämän harha

elämän harha
Bhagavad-gita 15. luku kertoo millainen aineellinen maailma todellisuudessa on. "Jumaluuden Ylin Persoonallisuus sanoi: On olemassa banyanpuu, jonka juuret osoittavat kohti taivasta ja oksat alaspäin(...)"

Tajusin lukiessani tuota melko selkeästi mitä elämä oikeastaan on. Olen havahtunut sielun ikuisuuteen ja omaksunut ihmisen kehon olevan vain lyhyt hetki ikuisessa elämässä. Aineellinen maailma kuvautui minulle selkeästi tämän väärinpäin olevan puun kanssa. Heijastuksena siitä oikeasta, mikä on meille salassa.

aineellinen maailma on siis puu, jonka oksat ovat alaspäin ja juuret ylöspäin. Veden äärellä puu heijastuu ylösalaisin katsojalle. aineellista maailmaa voidaan pitää henkisen maailman heijastuskuvana, todellisen maailman varjona. Varjossahan ei ole mitään todellista, jolloin se selittää meille, että on olemassa myös konkreettinen todellisuus. Tiedämme, ettei autiomaassa ole vettä, mutta voimme nähdä siellä veden kangastuksena. Samalla tapaa aineellisessa maailmassa ei ole onnea, vaan onni löytyy henkisestä maailmasta.

Löytääksemme onnen ja ikuisen rauhan, autuuden (Bg:ssä puhutaan ikuisesta Kuningaskunnasta) on oivallettava ensin miten kiintyneitä ihmiset ovat erilaisiin  ulkoisiin määritelmiin, kuten Jumala, rikas, hippi, jotka kertovat meille mitä me olemme ja mitä me haluamme olla. Nämä määritelmät ovat sidoksissa ruumiiseemme, jolloin olemme myös siihen kiintyneet. Asian ydin on, että me emme ole aineellinen/fyysinen ruumiimme. Tämän oivaltaminen on ensimmäinen askel henkisen tien kulkijalle. Kysyn nyt kuka sinä olet?

Rakkaudentähden chatissa keskustelimme yksi ilta suhteesta Jumalaan. Sanoin: "Jumala on minussa ja minä Jumalassa ja samalla kaikkialla ja kaikissa." Se on hieno oivallus siitä mitä me olemme. Kaikki yhdessä ja silti erikseen. Kutsun nyt tätä "Yhtä ja Suurta" Jumalaksi (vaikka sitä voi kutsua monilla muillakin nimillä) ja hän on vatsa (kuten BG:ssa kerrotaan) ja me oihmiset olemme sen käsiä ja jalkoja. Ymmärrettehän, että käsi vatsa ei voi toimia ilman kättä? mitä vatsassa tapahtuu? siellä sulaa ruoka ja antaa ruumiille voimaa. Nonni, kuka sen ruoan laittaa sinne (suuhun, josta se menee kurkun kautta vatsaan)? käsi.

Bg:ssa puhutaan palvelemisesta. Palveleminen on raiskattu käsite nyky-yhteiskunnassa. Ruumiille ruoan syöttäminen käden kautta on palvelemista. Kaikkialla on palvelua. Ihmiset ovat itsekkäitä ajatellessaan etteivät he palvele ketään. KAIKKI PALVELEE JOTAIN JATKUVASTI. Äiti palvelee poikaansa, vaimo aviomiestään, mies vaimoaan, perhe yhteiskuntaa, politikko kansaa ja niin edelleen. Mieti hetki mitä on palvelu. Palvelu on siis ihmisen eikä vain ihmisen, myös eläimen, ikuinen ominaisuus ja uskonto.